Get Adobe Flash player

PRO OBJEDNÁNÍ NA MASÁŽ VOLEJTE PROSÍM V ÚTERÝ NEBO VE ČTVRTEK  12:30-13:30 NA TEL. 353 236 065

Sociální služby jsou spolufinancovány z rozpočtu Karlovarského kraje

Město Karlovy Vary

Sociální služby jsou financovány z rozpočtu města

Karlovy Vary

Prezentační videospot TyfloCentra Karlovy Vary

Vítejte na stránkách TyfloCentra Karlovy Vary !

Posláním společnosti je podpora integrace těžce zrakově postižených a lidí s kombinovaným postižením do společnosti prostřednictvím našich služeb, zaměřených na samotné těžce zrakově postižené a lidi s kombinovaným postižením, osoby jim blízké a širokou veřejnost.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavlína Lišková, ředitelka

SPRÁVNÍ RADA: předseda - Mgr. Václav Polášek, členové - RNDr. Rudolf Volejník, MUDr. Dagmar Spišáková

DOZORČÍ RADA: předseda - Ing. Lenka Černá, členové - Mgr. Věra Vlasáková, Ing. Kateřina Jelínková

Poděkování za rok 2016

Každý rok byl pro nás inspirací ke zkvalitňování poskytovaných služeb našim klientům. Rozvoj společnosti by nebyl možný bez finanční a materiální pomoci donátorů z řad veřejných institucí a našich sponzorů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Krajský úřad Karlovarského kraje

Město Karlovy Vary

Město Ostrov

Město Sokolov

Město Cheb

Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.

a dalším firmám či organizacím v Karlovarském kraji


poděkování patří také spolupracujícím organizacím a partnerům:

Tyfloservis, o.p.s.

Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Tyfloservis Karlovy Vary, o.p.s.,

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Spektra, výrobní družstvo nevidomých Praha

Městská policie Karlovy Vary

Městská policie Sokolov

Krajská knihovna Karlovy Vary

Městská knihovna Ostrov

Městská knihovna Sokolov

Městská knihovna Cheb

Dům kultury Ostrov,

Gymnázium Ostrov

Gymnázium Sokolov

Informační středisko MěÚ Jáchymov

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.,

Ateliér Pelc

Kuželkářský klub Karlovy Vary

Posláním naší společnosti je podpora a pomoc lidem se zrakovým postižením. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

Děkujeme taktéž členům Správní a Dozorčí rady TyfloCentra za dosavadní spolupráci, která zejména v legislativě napomohla ke zkvalitnění a rozvoji služeb pro zrakově postižené.

 

Výroční zpráva 2015

Středisko SOKOLOV

Jednoty 1628,
Sokolov
tel.731 446 281

Více informací ZDE

Středisko CHEB

Karlova 17,
Cheb
tel. 790 249 069

Více informací ZDE

Střediska K. VARY
Stará Kysibelská 602
Mozartova 444/6

tel.: 353 226 511, 353 236 065

Více informací ZDE

Středisko OSTROV

Hlavní třída 1365,
Ostrov
tel. 353 674 103
355 336 666

Více informací ZDE

 

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU