Get Adobe Flash player

Sociální služby jsou spolufinancovány z rozpočtu Karlovarského kraje

 

Prezentační videospot TyfloCentra Karlovy Vary

Vítejte na stránkách TyfloCentra Karlovy Vary !

Posláním společnosti je podpora integrace těžce zrakově postižených a lidí s kombinovaným postižením do společnosti prostřednictvím našich služeb, zaměřených na samotné těžce zrakově postižené a lidi s kombinovaným postižením, osoby jim blízké a širokou veřejnost.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Rogaczewski, ředitel

SPRÁVNÍ RADA: MUDr. Jiří Prokop, MUDr.Dagmar Špišáková, PhDr.Milan Pešák, Mgr.Václav Polášek,Josef Hlaváček, Pavlína Lišková

DOZORČÍ RADA: Ing.Lenka Černá, PhDr.Zbyněk Galvas, Ing. Jiří Vencl

Poděkování

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., v roce 2015 oslavilo významné jubileum - 15 let od svého založení.

Každý rok byl pro nás inspirací ke zkvalitňování poskytovaných služeb našim klientům. Rozvoj společnosti by nebyl možný bez finanční a materiální pomoci donátorů z řad veřejných institucí a našich sponzorů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Karlovarského kraje, město Karlovy Vary, město Ostrov, město Sokolov, město Cheb, Městská policie Karlovy Vary, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Ostrov, Městská knihovna Sokolov, Městská knihovna Cheb, Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Tyfloservis Karlovy Vary, o.p.s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Spektra, výrobní družstvo nevidomých Praha, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Ateliér Pelc, Elektrárna Tisová a.s., Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., Kuželkářský klub Karlovy Vary.

Posláním naší společnosti je podpora a pomoc lidem se zrakovým postižením. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

Děkujeme taktéž členům Správní a Dozorčí rady TyfloCentra za dosavadní spolupráci, která zejména v legislativě napomohla ke zkvalitnění a rozvoji služeb pro zrakově postižené.

 

Výroční zpráva 2015

Středisko SOKOLOV

Jednoty 1628,
Sokolov
tel.731 446 281

Více informací ZDE

Středisko CHEB

Karlova 17,
Cheb
tel. 790 249 069

Více informací ZDE

Střediska K. VARY
Stará Kysibelská 602
Mozartova 444/6

tel.: 353 226 511, 353 236 065

Více informací ZDE

Středisko OSTROV

Hlavní třída 1365,
Ostrov
tel. 353 674 103
355 336 666

Více informací ZDE

 

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU